Talenknobbel...

Arie kan alles verstaan. Welke taal men ook spreekt, hij begrijpt precies wat er bedoeld wordt. Iets in dezelfde taal terugzeggen kan hij niet omdat hij simpelweg de woorden niet kent. Maar verstaan kan hij alles.

Op een dag komt hij een paar Japanse toeristen tegen. Ze begroeten hem vriendelijk en vragen of ze misschien een foto van hem mogen maken. Arie knikt instemmend. Lachend als een boer met kiespijn poseert hij tot hij 'klik' hoort. Meteen daarna buigen de toeristen zich licht voorover en roepen zij in koor: 'どうも ありがとう ございます!'

'Ik versta jullie wel hoor', mompelt Arie.